Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου 2018-05-08T16:37:41+00:00
Καταστάσεις Επενδύσεων 2021-09-01T10:05:52+00:00

2021

30/6/2021 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

2020

31/12/2020 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη
30/6/2020 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

2019

31/12/2019 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη
30/06/2019 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

2018

31/12/2018 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη
30/6/2018 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

2017

31/12/2017 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη
30/6/2017 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

2016

31/12/2016 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη
30/6/2016 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

2015

31/12/2015 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη
30/6/2015 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

2014

31/12/2014 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη
30/6/2014 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

2013

31/12/2013 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη
30/6/2013 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη

Σημείωση: Οι πρώτες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο Μάρτιο 2012 – Δεκέμβριο 2013.

2012

31/12/2012 Κατάσταση Επενδύσεων Λήψη
Οικονομικές Εκθέσεις 2021-09-01T10:05:34+00:00

2021

30/6/2021 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Λήψη

2020

31/12/2020 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Λήψη
30/6/2020 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Λήψη

2019

31/12/2019 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Λήψη
30/6/2019 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Λήψη

2018

31/12/2018 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Λήψη
30/6/2018 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Λήψη

2017

31/12/2017 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Λήψη
30/6/2017 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Λήψη

2016

31/12/2016 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Λήψη
30/6/2016 Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Λήψη

2015

31/12/2015 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Λήψη
31/12/2015 Στοιχεία και Πληροφορίες Λήψη

2014

31/12/2014 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Λήψη

2013

31/12/2013 Ετήσια Οικονομική Έκθεση Λήψη

Σημείωση: Οι πρώτες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις καλύπτουν την περίοδο Μάρτιο 2012 – Δεκέμβριο 2013.