Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 2017-12-17T11:44:59+00:00

Βαλεντίνη Κώνστα – Εσωτερική Ελέγκτρια

Η κ. Κώνστα έχει εργαστεί από το 2001 ως Εσωτερική Ελέγκτρια, Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ορκωτή Ελέγκτρια, σε διάφορες εθνικές και πολυεθνικές εταιρίες, εισηγμένες ή μη, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ως κάτωθι: ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. (Εσωτερική Ελέγκτρια), Infotax Α.Ε. (Εξωτερική Ελέγκτρια), PricewaterhouseCoopers (PwC) (Εσωτερική Ελέγκτρια), Dryships Inc. (Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου και Υπεύθυνη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία SOX), Freeseas Inc. (Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου και Υπεύθυνη συμμόρφωσης με τη νομοθεσία SOX), MAZARS Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Επιχειρηματικοί Σύμβουλοι Α.Ε. (Εσωτερική Ελέγκτρια).

Η κ. Κώνστα είναι πτυχιούχος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – Deree College στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, με εξειδίκευση στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική, με μεταπτυχιακό στο Internal Auditing and Management από το City University Business School της Αγγλίας στο Λονδίνο. Είναι μέλος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδος (ΕΙΕΕ) και του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ), κάτοχος της πιστοποίησης CIA & CRMA.