Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 2018-05-02T15:57:57+00:00

Χριστοδούλου Ανδρέας – Εσωτερικός Ελεγκτής

Ο κ. Χριστοδούλου Ανδρέας διαθέτει εμπειρία εργασίας πάνω από 10 χρόνια εργασίας στον χρηματοοικονομικό τομέα (budgeting, forecasting, αξιολόγηση επενδύσεων, IR) σε μεγάλες εταιρείες εισηγμένες και μη, όπως ο Όμιλος Εταιρειών Γερμανός, η Marfin, η Inform P. Lykos και αποτέλεσε από τους πρώτους εργαζομένους που συμμετείχαν στην δημιουργία και οργάνωση της Κλινικής ΡΕΑ Α.Ε.

Είναι απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.), με ειδίκευση στην Χρηματοοικονομική. Ο κ. Χριστοδούλου διατηρεί μεταπτυχιακό (MSc) με εξειδίκευση στα Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο Queen Mary, University of London, MBA από το ΑLBA, Graduate Business School και μεταπτυχιακό στην Διοίκηση μονάδων Υγείας από το Γαλλικό πανεπιστήμιο LE CNAM. Τέλος, είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) και διατηρεί αντίστοιχες πιστοποιήσεις σε Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IFRS) από το ACCA και από το ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales.) Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και του Σ.Ο.Ε.Λ (Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών), κάτοχος άδειας Οικονομολογικού Επαγγέλματος και με δικαίωμα υπογραφής Φοροτεχνικού Ά τάξεως.