• 24 ακίνητα – 31.165 τ. μ.

  • Αξία: €70,8 εκατ. (βάσει εκτιμήσεων)

  • Μακροχρόνια μισθωτήρια συμβόλαια

  • Απόδοση χαρτοφυλακίου με βάση την Aξία >8%

  • Πληρότητα >90%

  • Εισπραξιμότητα μισθωμάτων >98%

  • Βασικοί μισθωτές: Alpha Bank, ΙΚΑ, Σκλαβενίτης

  • Το 86% των μισθωμάτων αυξάνεται 3,5% κατ’ ελάχιστο ανά έτος