Τα καθαρά κέρδη της ICI για το οικονομικό έτος 2016 ανήλθαν σε €5.3εκ. Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ήταν €98.7εκ. σε σχέση με €79.5εκ. το 2015. Παράλληλα, η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που έλαβε χώρα μέσα στο 2016, βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά της.

Επωφελούμενη από τα σημαντικά φορολογικά πλεονεκτήματα που το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΕΑΠ προσφέρει, σκοπεύει στην επένδυση και διαχείριση ακινήτων υψηλών προδιαγραφών και αποδοτικότητας. Διοικείται από ικανά στελέχη με βαθιά γνώση της αγοράς ακινήτων και με αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργίας υψηλής κερδοφορίας για τους μετόχους. Τα καθαρά κέρδη της ICI για το οικονομικό έτος 2015 ανήλθαν σε €8.1εκ., σε σχέση με τα €4.8εκ. καθαρά κέρδη της προηγούμενης χρήσης. Το σύνολο του ενεργητικού της εταιρείας ήταν €79.5εκ. Παράλληλα, μια αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου που έλαβε χώρα μέσα στο 2016, βελτίωσε περαιτέρω τη ρευστότητά της.

Η ICI διατηρεί χαμηλά κόστη λειτουργίας κι έχει μακροχρόνιες μισθώσεις με αξιόπιστους μισθωτές. Το υπάρχον χαρτοφυλάκιό της αποδεικνύεται ανθεκτικότατο στις αναταράξεις της αγοράς και τις οικονομίας επειδή ακριβώς οικοδομήθηκε μέσα στην οικονομική κρίση. Η ICI, λειτουργώντας ως μια «μπουτίκ» εταιρεία επενδύσεων, προχωρά σε σταδιακές τοποθετήσεις με τη δέουσα «προσοχή». Αναλύει ενδελεχώς κάθε δυνατή επενδυτική ευκαιρία και εκτελεί τις συναλλαγές της «συντηρητικά» και με επικέντρωση στην λεπτομέρεια, λαμβάνοντας υπόψιν τους μακροοικονομικούς κι άλλους κινδύνους. Η πρώτη αγορά (χαρτοφυλάκιο μισθωμένο στην Alpha Bank) ολοκληρώθηκε το 2012 και οι επόμενες επιλεκτικές κινήσεις πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του 2014 (κτίριο ΙΚΑ και σούπερ-μάρκετ Σκλαβενίτης) και του 2015 (όροφος στην οδό Ρηγίλλης). Η Εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία περαιτέρω ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου της μέσω της επένδυσης σε νέα ακίνητα (που διαπραγματεύεται) με τη χρήση του σημερινού κυκλοφορούντος ενεργητικού της και χρησιμοποιώντας μέτριου βαθμού τραπεζικό δανεισμό. Περιμένοντας την κατάλληλη χρονική στιγμή να αξιοποιήσει την εν λόγω ρευστότητα, η ICI αντιλαμβάνεται άμεσα τις ευκαιρίες ή και καμιά φορά – με τις κατάλληλες δομές εκτέλεσης συναλλαγών που χρησιμοποιεί – τις δημιουργεί.

Είναι συνδεδεμένη με την Intercontinental Real Estate & Development Corporation (ICD) με έδρα το Σικάγο (ΗΠΑ), με την οποία αναπτύσσει στρατηγική συνεργασία. Η ICD είναι μία καθετοποιημένη εταιρεία ανάπτυξης και επένδυσης ακινήτων που δραστηριοποιείται πλέον των 40 ετών, έχοντας αναπτύξει και διαχειριστεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο ακινήτων. Η ICD κατά τα πρόσφατα χρόνια έχει συνδράμει στον τραπεζικό κλάδο των ΗΠΑ, με τον επαναπροσδιορισμό ακινήτων με όφελος στα χαρτοφυλάκιά τους.