Επισκόπηση

Επισκόπηση 2018-08-08T16:12:05+00:00

Η Εταιρεία («ICI») είναι μέλος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επωφελούμενη από τα σημαντικά φορολογικά – και όχι μόνο – πλεονεκτήματα που το πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ προσφέρει, σκοπεύει σε επενδύσεις ακινήτων υψηλών προδιαγραφών και στην ενεργή διαχείρισή τους. Διοικείται από ικανά στελέχη με βαθιά γνώση της αγοράς και αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργίας υψηλής κερδοφορίας. Διατηρεί χαμηλά κόστη λειτουργίας και μακροχρόνιες μισθώσεις με αξιόπιστους μισθωτές. Το υπάρχον χαρτοφυλάκιό της αποδεικνύεται ανθεκτικό στις αναταράξεις της οικονομίας, επειδή ακριβώς «οικοδομήθηκε» εν μέσω οικονομικής κρίση. Το 2017 και το 2018 η ICI διένειμε (καθαρό) μέρισμα ανά μετοχή €0,28 και €0,31 αντίστοιχα. Διανέμει κάθε έτος το 75%, κατ’ ελάχιστο, των διανεμητέων κερδών.

Λειτουργώντας ως μια «μπουτίκ» εταιρεία επενδύσεων, η ICI αναλύει ενδελεχώς κάθε επενδυτική ευκαιρία. Η πρώτη της αγορά ολοκληρώθηκε το 2012, ενώ από το 2016 εφαρμόζει δυναμικότερα το επενδυτικό της πλάνο, με αποτέλεσμα την αύξηση – σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015 – της κτιριακής επιφάνειας κατά 93%, της συνολικής αξίας των ακινήτων κατά 53% και των ετησιοποιημένων ενοικίων κατά 39%. Το πρώτο εξάμηνο του 2017, το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε €96,6εκ. και η λογιστική αξία της μετοχής υπολογίσθηκε σε €6,23.

Η Εταιρεία είναι συνδεδεμένη με την ‘Intercontinental Real Estate & Development Corporation’ με έδρα το Σικάγο, μία καθετοποιημένη εταιρεία ακινήτων που δραστηριοποιείται για μισό περίπου αιώνα στη Β. Αμερική.