Επισκόπηση

Επισκόπηση 2019-05-10T17:30:53+00:00

Η Εταιρεία («ICI») είναι μέλος της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επωφελούμενη από τα σημαντικά φορολογικά – και όχι μόνο – πλεονεκτήματα που το πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ προσφέρει, σκοπεύει σε επενδύσεις ακινήτων υψηλών προδιαγραφών και στην ενεργή διαχείρισή τους. Διοικείται από στελέχη με βαθιά γνώση της αγοράς και αποδεδειγμένη ικανότητα δημιουργίας κερδοφορίας. Διατηρεί χαμηλά κόστη λειτουργίας και μακροχρόνιες μισθώσεις με αξιόπιστους μισθωτές. Το χαρτοφυλάκιό της αποδείχθηκε ανθεκτικό στις αναταράξεις της οικονομίας, επειδή ακριβώς «οικοδομήθηκε» εν μέσω οικονομικής κρίσης και περιλαμβάνει 36 ακίνητα, η πλειοψηφία των οποίων βρίσκονται στην Αττική. Κατά τα έτη 2017, 2018 και 2019 η Εταιρεία διένειμε (καθαρό) μέρισμα ανά μετοχή €0,28, €0,31 και €0,36 αντίστοιχα. Διανέμει κάθε έτος το 75%, κατ’ ελάχιστο, των διανεμητέων κερδών.

Λειτουργώντας ως μια «μπουτίκ» εταιρεία επενδύσεων, η ICI αναλύει ενδελεχώς κάθε επενδυτική ευκαιρία. Η πρώτη της αγορά ολοκληρώθηκε το 2012, ενώ από το 2016 εφαρμόζει δυναμικά το επενδυτικό της πλάνο, με αποτέλεσμα την αύξηση – σε σχέση με τον Ιούνιο του 2015 – της κτιριακής επιφάνειας κατά 129%, της συνολικής εύλογης αξίας των ακινήτων κατά 80% και των ετησιοποιημένων ενοικίων κατά 81%. Το δεύτερο εξάμηνο του 2018, το σύνολο του ενεργητικού της ανήλθε σε € 100,3εκ. και η λογιστική αξία της μετοχής της υπολογίσθηκε σε €6,97.