Ανακοινώσεις και Εταιρικά Νέα

Ανακοινώσεις και Εταιρικά Νέα 2017-12-17T11:43:17+00:00
1009, 2021

Νέος Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης (Financial Planning & Analysis Manager)

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (η Εταιρεία) βάσει του Ν.3340/2005, της υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνει στους μετόχους της Εταιρείας και το ευρύτερο [...]

1308, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου ως προς την ημέρα δημοσίευσης Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2021, η οποία θα γίνει την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021. Οικονομικό Ημερολόγιο 2021 [...]

1008, 2021

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120108101000) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, κατ' εφαρμογήν του Ν. 4443/2016, του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, της υπ' αριθμόν 3/347/12.7.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις [...]

408, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου ως προς την ημέρα δημοσίευσης Χρηματοοικονομικής Έκθεσης Α΄ Εξαμήνου 2021, η οποία θα γίνει την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021. Οικονομικό Ημερολόγιο 2021 [...]

308, 2021

Ανακοίνωση Προνομιακής Πληροφορίας

Η Intercontinental International A.E.E.A.Π. (η Εκδότρια) ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς προς τους μετόχους της και τους επενδυτές εν γένει, ότι [...]