Ανακοινώσεις και Εταιρικά Νέα

Ανακοινώσεις και Εταιρικά Νέα 2017-12-17T11:43:17+00:00
2611, 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17/12/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» σύμφωνα με τον κ.ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της Εταιρείας, άρθρο 9, προσκαλεί τους [...]

1411, 2019

ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ, ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ («Εταιρία») ενημερώνει ότι στα πλαίσια συμμετοχής της σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώθηκε από την Πειραιώς Real Estate A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., προσέφερε [...]

2607, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η εταιρία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», με διακριτικό τίτλο «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π.» ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό 596/2014, τον Ν. 3556/2007 και τις σχετικές αποφάσεις και εγκυκλίους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς [...]