Ανακοινώσεις και Εταιρικά Νέα

Ανακοινώσεις και Εταιρικά Νέα 2017-12-17T11:43:17+00:00
1507, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (ICI) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη συνεργασίας με την δικηγορική εταιρεία «KΙΤΣΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ». Η δικηγορική εταιρεία «ΚΙΤΣΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΙ» λειτουργεί από το 2009 έχοντας μία ισχυρή [...]

207, 2019

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για την παραίτηση του κ. Μάριου Αποστολίνα του Αποστόλου, από την θέση του Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ, Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρίας. Σε [...]

706, 2019

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 3.5.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 3.6.2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, και σύμφωνα με [...]

606, 2019

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 3.5.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 3.6.2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, και σύμφωνα με [...]

606, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ («Εταιρεία») ενημερώνει πως προχώρησε στην πώληση κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 2.574,81τ.μ., στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης 115-117 με την Ηλία Ηλιού, στην Αθήνα. Το τίμημα ανήλθε σε 2.400.000,00 ευρώ. Το ακίνητο [...]

506, 2019

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 3.5.2019 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 3.6.2019 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, και σύμφωνα με [...]