Ανακοινώσεις και Εταιρικά Νέα

Ανακοινώσεις και Εταιρικά Νέα 2017-12-17T11:43:17+00:00
2102, 2019

ΑΛΛΑΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (η Εταιρεία) βάσει των υποχρεώσεών της από την κείμενη νομοθεσία (υπ' αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς - Κανονισμός Χ.Α. ως ισχύουν κ.α.), ανακοινώνει ότι καθήκοντα νέου  Οικονομικού [...]

102, 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πώληση δύο οικιστικών οριζόντιων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο ισόγειο (επιφάνειας 191,18τ.μ.) και στον 1ο όροφο (επιφανείας 199,25τ.μ.), κτιρίου στη συμβολή των Οδών Μονής Αστερίου [...]

2811, 2018

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 1.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 28.6.2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, και σύμφωνα με [...]

811, 2018

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 1.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 28.6.2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, και σύμφωνα με [...]

1110, 2018

ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 1.6.2018 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 28.6.2018 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, και σύμφωνα με [...]

2709, 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αύξηση 109% των Λειτουργικών Κερδών για το πρώτο εξάμηνο του 2018 παρουσίασε η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (ο «Όμιλος») ανακοινώνει ότι σε σχέση με το αντίστοιχο Ά εξάμηνο του [...]