Ανακοινώσεις και Εταιρικά Νέα

Ανακοινώσεις και Εταιρικά Νέα 2017-12-17T11:43:17+00:00
406, 2021

ΣΥΝΑΨΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Ανακοίνωση Προνομιακής Πληροφορίας της εταιρείας INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ Η Intercontinental International AEEAΠ (η Εκδότρια), ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς προς τους μετόχους της [...]

406, 2021

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού της ΕΕ 596/2014 Απόκτηση εμπορικού ακινήτου (κτίριο γραφείων 3.180,32 τ.μ. στη Λεωφόρο Κηφισίας 266 στο Χαλάνδρι) Η Intercontinental International REIC (ICI), μετά τη συμμετοχή της σε διαδικασία ιδιωτικού διαγωνισμού, [...]

1705, 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 07/06/2021

Περιγραφή Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» [εφεξής η Εταιρεία] σύμφωνα με τον νόμο 4548/2018 για τις Ανώνυμες Εταιρείες και το άρθρο 9 [...]

705, 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοινώνει την τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου ως προς την ημέρα διεξαγωγής της ετήσιας γενικής συνέλευσης, η οποία θα γίνει τη Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021. Δείτε περισσότερα εδώ. [...]