Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση 2021-07-23T11:01:46+00:00

Το σύστημα βασίζεται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (σύμφωνα με τις επιταγές του Ν. 3873/2010), ο οποίος εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις τρέχουσες οικονομικές – κοινωνικές – επιχειρηματικές συνθήκες, προς εξασφάλιση τής διαφάνειας και τής ορθής επιχειρηματικής δεοντολογίας, καθώς και τής ορθής  διαχείρισης των Εταιρικών πόρων, σε κάθε επίπεδο Διοίκησης.

Πατήστε Εδώ για να κατεβάσετε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης σε .pdf αρχείο

Η Εταιρεία διαθέτει μεταξύ άλλων:

  • Επιτροπή Ελέγχου
  • Επενδυτική Επιτροπή
  • Επιτροπή Αποδοχών και Παροχών
  • Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων
  • Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων