Πολιτική Επιτροπής Αποδοχών και Παροχών

Πολιτική Επιτροπής Αποδοχών και Παροχών 2020-08-05T17:38:33+00:00

Δείτε την Πολιτική της Επιτροπής Αποδοχών και Παροχών της εταιρείας «Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» πατώντας εδώ.

Δείτε την Έκθεση Αποδοχών έτους 2019 της εταιρείας «Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» πατώντας εδώ.