Πολιτική Αποδοχών

Πολιτική Αποδοχών 2022-04-13T09:27:16+00:00

Δείτε την Πολιτική Αποδοχών της εταιρείας «Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» πατώντας εδώ.

Δείτε την Έκθεση Αποδοχών έτους 2019 της εταιρείας «Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία» πατώντας εδώ.