Αύξηση Κεφαλαίων από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) – 10,82% – παρουσίασε η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. στο Α Εξάμηνο του 2022.