ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ανακοίνωση στο πλαίσιο του Κανονισμού της ΕΕ 596/2014
Απόκτηση εμπορικού ακινήτου (κτίριο γραφείων 3.180,32 τ.μ. στη Λεωφόρο Κηφισίας 266 στο Χαλάνδρι)

Η Intercontinental International REIC (ICI), μετά τη συμμετοχή της σε διαδικασία ιδιωτικού διαγωνισμού, στις 29 Οκτωβρίου 2020, σχετικά με την απόκτηση εμπορικού ακινήτου (κτίριο γραφείων 3.180,32 τ.μ.) στην οδό Κηφισίας 266, Χαλάνδρι και τη μερική μίσθωση του κτιρίου προς τον ιδιοκτήτη του την GlaxoSmithKline Single Member AEBE (η Συναλλαγή) και μετά την ανακοίνωση της ICI που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2021, η εταιρία είναι υπερήφανη να ανακοινώσει στους μετόχους της και την ευρύτερη επενδυτική κοινότητα ότι μετά από σχολαστικές διαπραγματεύσεις η απόκτηση και μερική μίσθωση του παραπάνω ακινήτου ολοκληρώθηκε σήμερα στις 3 Ιουνίου 2021. Το ποσό (€12.050.000) πληρώθηκε πλήρως και χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από κεφάλαια που αντλήθηκαν από ιδιωτική τοποθέτηση (€ 8.109.000) υπό ομολογιακό δάνειο, που καλύφθηκε από την Eurobank και εν μέρει με διαθέσιμα μετρητά μετά από άλλη μία κερδοφόρα χρονιά για την ICI.

Για το σκοπό αυτό, η ICI καλωσορίζει την GlaxoSmithKline Single Member AEBE στην κοινότητα των μισθωτών της και επισημαίνει ότι με την προσθήκη αυτής της ιδιοκτησίας ορόσημο, το χαρτοφυλάκιο της ICI, όχι μόνο αυξάνει την αξία του κατά 12,6% σε σύγκριση με την αξία του από 31/12/2020 σε € 107,51εκ. , αλλά κυρίως ότι ενισχύεται σημαντικά σε ποιότητα, καθώς πρόκειται για ένα από τα ελάχιστα ιδιαίτερα κτίρια γραφείων στην Ελλάδα.

Δράττοντας της ευκαιρίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας κ. Ευάγγελος Ι. Κοντός θα ήθελε να τονίσει το γεγονός πως αυτή η Συναλλαγή είναι η πρώτη συναλλαγή του πρόσφατου σχεδίου στρατηγικής ανάπτυξης της ICI, που αναπτύσσεται προοδευτικά, παρά την πανδημία COVID 19. Αναφερόμενος στις απαιτητικές διαπραγματεύσεις και την εξειδικευμένη εργασία που κατεβλήθη για την ολοκλήρωση της τρέχουσας Συναλλαγής, ο Διευθύνων Σύμβουλος θα ήθελε να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του, στην ομάδα που ολοκλήρωσε την συναλλαγή και συγκεκριμένα να ευχαριστήσει τους: κα Ε. Κουτσιούκη και τον κ. Ν. Πουή από τη δικηγορική εταιρία KPlegal Kitsaras & Partners, τον κ. Γ. Δρέττα από την εταιρία ΚΙΟΝ, το συμβολαιογράφο της εταιρίας κ. Τ. Καρινιωτάκη και τη Διευθύντρια Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου της ICI κα E. Στρωματιά.

2021-06-04T13:33:17+00:00 Ιούνιος 4, 2021|