Παναγιώτα Χαλικιά

Παναγιώτα Χαλικιά 2024-02-29T11:09:38+00:00

Η κα. Παναγιώτα Χαλικιά είναι Αντιπρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος ΔΣ της της Intercontinental International (ICI) καθώς και Αντιπρόεδρος της Intercontinental Real Estate and Development (ICRED) από το 1994. Παράλληλα, από το 1989 κατέχει την θέση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Tech Metra Ltd., μιας αρχιτεκτινικής εταιρείας με έδρα το Σικάγο, Η.Π.Α., με αντικείμενο την μελέτη και την κατασκευή εμπορικών και βιομηχανικών δομών, καθώς επίσης υποδομών αναψυχής, ανέγερσης γραφειακών χώρων και οικιστικών συγκροτημάτων. Από το 2000, κατέχει επίσης τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Μέλος της Επιτροπής Δανείων & Διαχείρισης Κινδύνων, της Republic Bank of Chicago Από το 2004 είναι επίσης, Διευθύντρια του Ιδρύματος Odyssey Charities της Οικογένειας Χαλικιά, και επιβλέπει την λειτουργία αυτού, καθώς και τον έλεγχο συμμόρφωσης και διαχείριση επιχορηγήσεων. Η κα. Χαλικιά είναι κάτοχος Διπλώματος Αρχιτεκτονικής από το Illinois Institute of Technology και είναι μέλος των: American Institute of Architects, Chicago Architecture Foundation, και International Council of Shopping Centers.