ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ