ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ