Ανακοίνωση ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου