ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (η Εταιρεία) βάσει του Ν.3340/2005, της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνει ότι καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας αναλαμβάνει ο κ. Φραγκίσκος Γονιδάκης από την 13.7.2021.

Ο κ. Γονιδάκης είναι πιστοποιημένος εσωτερικός ελεγκτής (CICA, CCS) και κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο «Γνωστοποίηση κινδύνων μέσω των εταιρικών εκθέσεων – Οι εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εκτός του χρηματοπιστωτικού τομέα) για την περίοδο 2005 έως 2011», ενώ το πτυχίο του είναι στη Δημόσια Διοίκηση από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και κατέχει άδεια Λογιστή Α’ τάξης, μέλος του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών Ελλάδας (Ε.Ι.Ε.Ε.), καθώς και μέλος του Συνδέσμου Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής (HFAA).

Διαθέτει πολυετή ελεγκτική εμπειρία σε τομείς ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, από τη συμμετοχή του σε συμβουλευτικά έργα εσωτερικού ελέγχου σε μεγάλο αριθμό πελατών από διάφορους επιχειρηματικούς τομείς. Ακόμη έχει συμμετάσχει στο καθορισμό και είχε ενεργό συμμετοχή σε έργα ανάπτυξης Πλαισίου Εταιρικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, Πολιτικών και Διαδικασιών, σε αξιολογήσεις Υπηρεσιών Εσωτερικού Ελέγχου καθώς επίσης και σε Ειδικούς Ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων των Ελέγχων Διαχείρισης, Λειτουργικών Ελέγχων και Ελέγχων Πρόληψης Απώλειας & Απάτης.

2021-07-15T11:28:02+00:00 Ιούλιος 15, 2021|