ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ, σε συνέχεια της από 14.11.2019 ανακοίνωσής της σχετικά με επιτυχή πλειοδοσία της σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώθηκε από την Πειραιώς Real Estate A.E. ως Σύμβουλος Διαχείρισης Πώλησης Ακινήτων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε., για την απόκτηση αυτοτελούς επαγγελματικού ακινήτου επί της οδού Τσακάλωφ, αρ. 13 στην Αθήνα, ενημερώνει τους Μετόχους της και το επενδυτικό κοινό, ότι ενόψει  του αρνητικού κλίματος που έχει δημιουργηθεί στην οικονομία, εξαιτίας της πανδημίας του SARS COVID-19 και μετά από σχετικές συζητήσεις με την προκηρύξασα το διαγωνισμό, δεν θα προχωρήσει τελικώς σε διαδικασία κατάρτισης συμβολαίου για την απόκτηση του παραπάνω ακινήτου.  

Αθήνα, 29.05.2020

2020-05-29T18:17:34+00:00 Μάιος 29, 2020|