ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ & ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ