Περιγραφή Έργου

Περιγραφή

Γραφεία στον 12ο και 13ο όροφο του Πύργου Αθηνών

Χαρακτηριστικά

Επιφάνεια σε Τ.Μ. (Οικόπεδο) 5.124,41
Επιφάνεια σε Τ.Μ. (12ος όροφος) 703,00
Επιφάνεια σε Τ.Μ. (13ος όροφος) 703,00
Τρέχουσα χρήση ακινήτου Γραφεία
Μισθωτής 12ος όροφος: Κενός
13ος όροφος: RANDSTAD Hellas
Ημερομηνία κτήσης Νοέμβριος 2016

Φωτογραφίες

Χάρτης