Περιγραφή Έργου

Περιγραφή

Επαγγελματικό κτίριο γραφείων ‐ καταστημάτων

Χαρακτηριστικά

Επιφάνεια σε Τ.Μ. (Οικόπεδο) 4.535,00
Επιφάνεια σε Τ.Μ. (Κτίριο) 4.009,56
Τρέχουσα χρήση ακινήτου Υπηρεσίες ΙΚΑ/Εμπορικά Καταστήματα
Μισθωτής ΙΚΑ/Πολλαπλές Εμπορικές Μισθώσεις
Ημερομηνία κτήσης Δεκέμβριος 2014

Φωτογραφίες

Χάρτης