Νικόλαος Ζερδές

Νικόλαος Ζερδές 2017-03-29T16:39:23+00:00

Ο κ. Ζερδές, μάχιμος δικηγόρος, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1974, με εξειδίκευση στο Εμπράγματο Δίκαιο, την διαχείριση και αγοραπωλησίες ακινήτων, και στο Δίκαιο Ανωνύμων Εταιριών. Έχει διατελέσει μέλος Διοικητικών Συμβουλίων Ανωνύμων Εταιρειών, παρέχοντας σε αυτές συμβουλευτική. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς.