Γεώργιος Γεωργόπουλος

Γεώργιος Γεωργόπουλος 2020-07-01T12:40:07+00:00

Ο κ. Γεωργόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής Group Human Resources της Τράπεζας Πειραιώς. Εργάζεται στην Τράπεζα Πειραιώς τα τελευταία 21 χρόνια, αρκετά χρόνια εκ των οποίων, στη Διαχείριση Διαθεσίμων όπου έφτασε να κατέχει τη θέση του Deputy Treasurer. Στη συνέχεια, ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Δικτύου Καταστημάτων είχε την ευθύνη του Δικτύου Καταστημάτων Β. Ελλάδος και ήταν υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της στρατηγικής και την οικονομική και ποιοτική απόδοση του Δικτύου Καταστημάτων Β. Ελλάδος. Πριν την Τράπεζα Πειραιώς εργάστηκε στην National Westminster ως Διευθυντής Πωλήσεων της Διαχείρισης Διαθεσίμων. Κατέχει πτυχίο Οικονομικών και μεταπτυχιακό τίτλο από το Manchester Business School.