Εταιρικά Νέα

1703, 2017

Αγορά επαγγελματικού ακινήτου επί της Λ. Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα Αττικής

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην απόκτηση ενός γωνιακού και πολυτελούς κτιρίου γραφείων και καταστημάτων, συνολικής επιφάνειας 2.719τ.μ., έναντι συνολικού τιμήματος τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων ευρώ (€3.412.000,00). Η [...]

1703, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7/4/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Εταιρείας, άρθρο [...]

1503, 2017

Αγορά επαγγελματικού ακινήτου επί της Σχου. Δαβάκη στην Καλλιθέα Αττικής

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της μία διώροφη ιδιοκτησία με επιφάνεια 560τ.μ. που μοιράζεται σε ισόγειο και υπόγειο χώρο. H εκτιμηθείσα αξία της, με βάση ανεξάρτητους ορκωτούς εκτιμητές, είναι €1.050.000,00. [...]

1303, 2017

Αγορά 100% μετοχών της εταιρείας BIERCO A.E. ιδιοκτήτριας ακινήτου επί της επαρχιακής οδού Ιεράπετρας – Αγίου Νικολάου ή Παχείας Άμμου με κτίσμα 1.640τμ.

Η Intercontinental International Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συμφώνησε την εξαγορά του 100% των μετοχών της εταιρείας «BIERCO A.E.», ιδιοκτήτριας ενός ακινήτου. Η εταιρεία που αποκτήθηκε έχει στην [...]

2002, 2017

Αγορά επαγγελματικού ακινήτου επί της Λ. Κορίνθου στο Αίγιο Αχαΐας

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της μία διώροφη ιδιοκτησία με επιφάνεια 1.367τ.μ. που μοιράζεται σε ισόγειο και υπόγειο χώρο. H εκτιμηθείσα αξία της, με βάση ανεξάρτητους ορκωτούς εκτιμητές, είναι €500.000,00. [...]

2002, 2017

Αγορά επαγγελματικού ακινήτου επί της Λ. Κορίνθου στο Αίγιο Αχαΐας

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ (η «Εταιρεία») προσέθεσε στο χαρτοφυλάκιό της μία διώροφη ιδιοκτησία με επιφάνεια 1.367τ.μ. που μοιράζεται σε ισόγειο και υπόγειο χώρο. H εκτιμηθείσα αξία της, με βάση ανεξάρτητους ορκωτούς εκτιμητές, είναι €500.000,00. Πρόκειται [...]