Δείτε τον κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρείας INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL REIC πατώντας εδώ.