Αύξηση των Συμβατικών Εσόδων (εξαιρουμένης επίδρασης του ΔΠΧΑ 16) κατά 4,51% παρουσίασε η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. στη χρήση του 2021.

Αύξηση των Συμβατικών Εσόδων (εξαιρουμένης επίδρασης του ΔΠΧΑ 16) κατά 4,51% παρουσίασε η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. στη χρήση του 2021.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

2022-05-04T10:22:52+00:00 Μάιος 3, 2022|