Σχέδιο συγχώνευσης των κατά 100% θυγατρικών εταιρειών