Νέος Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης (Financial Planning & Analysis Manager)

Νέος Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης (Financial Planning & Analysis Manager)

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (η Εταιρεία) βάσει του Ν.3340/2005, της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνει στους μετόχους της Εταιρείας και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό την πρόσληψη του κου. Ιωάννη Μαυρογιώργου στην θέση του Διευθυντή Οικονομικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης (Financial Planning & Analysis Manager). Ευχόμαστε στον κύριο Ιωάννη Μαυρογιώργο ό,τι καλύτερο στα νέα του καθήκοντα και τον καλωσορίζουμε στο ανώτερο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας.

Ο κ. Μαυρογιώργος είναι απόφοιτος του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Σπουδών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Φορολογίας και Ελεγκτικής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του ιδίου πανεπιστημίου. Είναι ορκωτός ελεγκτής λογιστής και κάτοχος επαγγελματικής πιστοποίησης του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) σε συνεργασία με την Ένωση Ορκωτών Λογιστών Αγγλίας (ACCA). Επίσης, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Ο κ. Μαυρογιώργος έχει επαγγελματική εμπειρία άνω των οκτώ ετών σε ανάλογες θέσεις ευθύνης, έχοντας εργαστεί κατά το παρελθόν σε μεγάλους οργανισμούς όπως η Grant Thornton A.E. Ορκωτών Ελεγκτών & Συμβούλων Επιχειρήσεων και η ΚPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.

Ο κ. Μαυρογιώργος αναλαμβάνει πλήρως τα καθήκοντά του από την 7.9.2021.

2021-09-10T10:07:24+00:00 Σεπτέμβριος 10, 2021|