Αμετάβλητα Κεφάλαια από Λειτουργικές Δραστηριότητες (FFO) παρουσίασε η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. στο Α Εξάμηνο του 2021.