ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ AΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ AΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Η Intercontinental International Α.E.E.Α.Π. ενημερώνει τους μετόχους της εταιρείας και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό για την οικειοθελή αποχώρηση του κ. Ανδρέα Χριστοδούλου από την εταιρεία την 16η Απριλίου 2021, στην οποία κατείχε τη θέση του Εσωτερικού Ελεγκτή. Η εταιρεία μας προχωρά ήδη στις απαραίτητες ενέργειες για την εύρεση αντικαταστάτη και θα επανέλθουμε με τα στοιχεία του νέου Εσωτερικού Ελεγκτή με νεότερη ανακοίνωση, κατόπιν της επιλογής του καταλλήλου υποψηφίου και υπογραφής σύμβασης συνεργασίας.

2021-04-27T09:37:13+00:00 Απρίλιος 27, 2021|