ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (« η Εταιρεία») ενημερώνει πως προχώρησε στην πώληση ακινήτου, συνολικής επιφάνειας 185,50 τ.μ., επί της Παπαφλέσσα 47, στην Νέα Ερυθραία, δήμος Κηφισιάς. Το τίμημα ανήλθε σε 380.000 ευρώ. Το ακίνητο είχε αποκτηθεί τον Μάρτιο του 2018 προς 240.000 ευρώ, ανακαινίστηκε με επιπλέον κόστος 60.000 ευρώ, προσδίδοντας σωρευτική υπεραξία στην Εταιρεία ύψους 80.000 ευρώ (27%) σε σχέση με την τιμή κτήσης και περαιτέρω επένδυσης, ενώ στα βιβλία της Εταιρείας είχε αποτιμηθεί στην εύλογη αξία των 370.000 ευρώ στις 30 Ιουνίου 2020, βάσει εκθέσεως ανεξάρτητων Oρκωτών Eκτιμητών.

2020-11-03T13:10:47+00:00 Νοέμβριος 3, 2020|