ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020