ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17/12/2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 17/12/2019

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» σύμφωνα με τον κ.ν. 4548/2018, όπως ισχύει σήμερα και το καταστατικό της Εταιρείας, άρθρο 9, προσκαλεί τους μετόχους της Εταιρείας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα λάβει χώρα την 17η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., στα γραφεία της Εταιρείας Ρηγίλλης 26, 10674, Αθήνα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΣ – Λήψη

2019-11-26T16:54:56+00:00 Νοέμβριος 26, 2019|