ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019