ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, για την παραίτηση του κ. Μάριου Αποστολίνα του Αποστόλου, από την θέση του Εκτελεστικού Μέλους ΔΣ, Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου της Επενδυτικής Επιτροπής της Εταιρίας.

Σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος και για το υπόλοιπο της θητείας αυτού, καθήκοντα Διευθύνουσας Συμβούλου και Προέδρου της Επενδυτικής Επιτροπής αναλαμβάνει η σημερινή Αντιπρόεδρος, κα. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ, σύμφωνα με το άρθρο 17, παράγραφο 2 του καταστατικού της εταιρίας.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της «Intercontinental International ΑΕΕΑΠ» ανασυγκροτείται ως εξής:

  1. Παναγιώτης – Αριστείδης Χαλικιάς του Μιχαήλ, Πρόεδρος ΔΣ
  2. Παναγιώτα Χαλικιά του Μιχαήλ, Αντιπρόεδρος ΔΣ & Διευθύνουσα Σύμβουλος
  3. Γεώργιος Γεωργόπουλος του Ιωάννη, Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  4. Τζουζέππε Τζιάνο (Giuseppe Giano) του Τζοβάννι (Giovanni), Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  5. Μιχάλης Σαπουντζόγλου του Δημητρίου,  Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  6. Νικόλαος Ζερδές του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  7. Ελένη Χαλικιά του Μιχαήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

2019-07-03T09:54:01+00:00 Ιούλιος 2, 2019|