ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ («Εταιρεία») ενημερώνει πως προχώρησε στην πώληση κτιρίου, συνολικής επιφάνειας 2.574,81τ.μ., στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης 115-117 με την Ηλία Ηλιού, στην Αθήνα. Το τίμημα ανήλθε σε 2.400.000,00 ευρώ. Το ακίνητο είχε αποκτηθεί τον Ιούνιο του 2017 προς 1.770.710,22 ευρώ, μαζί με τα έξοδα συναλλαγής. Η αξία του στα βιβλία της Εταιρείας ήταν 1.850.000,00 ευρώ, βάσει εκθέσεως ανεξάρτητων Oρκωτών Eκτιμητών.

Ο Δ/νων Σύμβουλος, Μάριος Αποστολίνας, δήλωσε: «Συνεχίζοντας την ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου μας, ρευστοποιούμε καθώς πετύχαμε τιμή πώλησης 30% πάνω από την Eκτιμηθείσα Aξία. Το project προσέδωσε 900χιλ. ευρώ καθαρά κέρδη, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων, εντός 2 ετών».

 

2019-06-07T09:40:42+00:00 Ιούνιος 6, 2019|