ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ ενημερώνει ότι προχώρησε στην πώληση ενός οικιστικού ακινήτου, 98,60 τ.μ. επί της Φωκιανού 44 στην Αθήνα, έναντι 245.000 ευρώ. Το διαμέρισμα είχε αποκτηθεί τον Μάιο του 2018 προς 145.000 ευρώ. Η Εταιρεία πραγματοποίησε 62% καθαρό κέρδος, επί της τιμής απόκτησης, μετά πάσης φύσεως εξόδων, εντός ενός έτους.

Ο Δ/νων Σύμβουλος, Μάριος Αποστολίνας, δήλωσε: «Η αγορά έχει βελτιωθεί και η εμπειρία μας, σε όλους τους τύπους ακινήτων, αποφέρει καρπούς. Παράλληλα, αξιοποιούμε το φορολογικό μας πλεονέκτημα ως ΑΕΕΑΠ, περί μη ύπαρξης φορολογίας υπεραξίας. Oι ρευστοποιήσεις μικρών, non-core assets, συμβάλλουν θετικά στη μερισματική μας πολιτική».

 

2019-04-24T17:58:48+00:00 Απρίλιος 24, 2019|