ΑΛΛΑΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (η Εταιρεία) βάσει των υποχρεώσεών της από την κείμενη νομοθεσία (υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Κανονισμός Χ.Α. ως ισχύουν κ.α.), ανακοινώνει ότι καθήκοντα νέου  Οικονομικού Διευθυντή της Εταιρείας στη θέση του αποχωρήσαντα κ. Κωνσταντίνου Σαββίδη αναλαμβάνει ο κ. Γεράσιμος Ρομποτής, απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου από το 1993 και κάτοχος άδειας Οικονομολογικού Επαγγέλματος και Φοροτεχνικού Α’ τάξεως, ο οποίος είχε διατελέσει Οικονομικός Διευθυντής της Εταιρείας και κατά την περίοδο από 22 Μαρτίου 2012 έως και 18 Απριλίου 2018, όταν και ανέλαβε τη θέση του Προϊστάμενου Λογιστηρίου της Εταιρείας.

 

2019-02-21T10:58:45+00:00 Φεβρουάριος 21, 2019|