ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πώληση δύο οικιστικών οριζόντιων ιδιοκτησιών που βρίσκονται στο ισόγειο (επιφάνειας 191,18τ.μ.) και στον 1ο όροφο (επιφανείας 199,25τ.μ.), κτιρίου στη συμβολή των Οδών Μονής Αστερίου & Δαιδάλου (συνοικία Πλάκα).

Το τίμημα ανήλθε σε €849.000,00. Η εκτιμηθείσα αξία, από τους ανεξάρτητους εκτιμητές, είναι €850.000,00. Είχαν αποκτηθεί το Μάρτιο του 2018 έναντι €640.000,00.

 

2019-02-01T15:31:07+00:00 Φεβρουάριος 1, 2019|