ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πώληση οριζοντίων ιδιοκτησιών 4ου και 5ου ορόφου – συνολικής επιφάνειας 223,8τ.μ. – σε πολυκατοικία του Δήμου Αθηναίων, επί της Πινδάρου 4, με τίμημα 575.000,00 ευρώ. Ο Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρείας, Μάριος Αποστολίνας, δήλωσε: «Η κίνηση εντάσσεται στην πολιτική ενεργούς διαχείρισης του χαρτοφυλακίου μας. Η απόφαση στηρίχθηκε σε χρηματοοικονομικά κριτήρια, καθώς ο Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (IRR) της επένδυσης ξεπέρασε το 50%».

2018-07-04T14:29:32+00:00 Ιούλιος 3, 2018|