ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την απόκτηση ενός επαγγελματικού ακινήτου 2.364,39τμ στη Λιβαδειά Βοιωτίας, σε κεντρική τοποθεσία υψηλής εμπορικής δραστηριότητας, επί οικοπέδου τριών προσόψεων (Δελφών-Ορχομενού-Αρκαδίου). Είναι εκμισθωμένο σε αλυσίδα υπεραγοράς τροφίμων, με «κλειστό» μακροχρόνιο μισθωτήριο. Tο τίμημα ανήλθε σε €2.310.700,00 και χρηματοδοτήθηκε από Ίδια Κεφάλαια.

Ο Δ/νων Σύμβουλος της Εταιρίας, Μάριος Αποστολίνας, δήλωσε σχετικά: «To εν λόγω ακίνητο αποτελεί το πέμπτο μας super market. Στην επαρχία αναδύονται επενδυτικές ευκαιρίες υψηλών μισθωτικών αποδόσεων, τις οποίες είμαστε έτοιμοι να εκμεταλλευτούμε, αυξάνοντας τη γεωγραφική διασπορά του χαρτοφυλακίου μας»

2018-06-13T13:18:53+00:00 Ιούνιος 13, 2018|