Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής

Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (η Εταιρεία) βάσει του Ν.3340/2005, της υπ’ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χ.Α. ως ισχύουν, ανακοινώνει ότι καθήκοντα Εσωτερικού Ελεγκτή της Εταιρείας αναλαμβάνει ο κ. Ανδρέας Χριστοδούλου από την 02/05/2018 .

2018-05-02T15:35:29+00:00 Μάιος 2, 2018|