ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (o «Όμιλος») ανακοινώνει την ολοκλήρωση της απόκτησης του 100% των μετοχών της εταιρίας ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18 IKE (εφεξής ο «Στόχος»). Στον Στόχο ανήκει πολυτελές κτίριο γραφείων – επιφάνειας 3.589τμ – στο Μαρούσι, στη συμβολή των οδών Νικολάου Ζεκάκου 18 και Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το τίμημα για την απόκτηση του Στόχου ανήλθε σε €7.493.558,40 και χρηματοδοτήθηκε από τα Ίδια Κεφαλαία του Ομίλου. Ο Δ/νων Σύμβουλος του Ομίλου, κος Μάριος Αποστολίνας, δήλωσε σχετικά: «Είναι ένα απόκτημα που πληροί μια σειρά κριτηρίων: εύκολη πρόσβαση, κορυφαία ποιότητα κατασκευής, υψηλή αξιοπιστία μισθωτή και μακροχρόνιο μισθωτήριο συμβόλαιο.»

2018-04-30T16:08:20+00:00 Απρίλιος 30, 2018|