ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017

Πρόταση για διανομή καθαρού μερίσματος 0,30967 ευρώ ανά μετοχή(0,31 ευρώ/μετοχή αναπροσαρμοσμένο) για το 2017.

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. («Εταιρεία») ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που θα συνέλθει την 1η Ιουνίου 2018, τη διανομή μερίσματος ύψους 0,30967ευρώ/μετοχή (καθαρό) για τη χρήση 2017. Το ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που θα έχει στην κατοχή της η Εταιρεία, κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων, θα προσαυξήσειαναλογικά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις υπόλοιπες μετοχές. Σήμερα το τελικό ποσό του μερίσματος ανέρχεται σε 0,31ευρώ/μετοχή (καθαρό) και δεν θα μεταβληθεί ουσιωδώς κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων. Οι ημερομηνίες αποκοπής, προσδιορισμού δικαιούχων, πληρωμής του μερίσματος καθώς και η πληρώτρια τράπεζα θα ανακοινωθούν ευθύς μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

2018-04-26T13:13:03+00:00 Απρίλιος 25, 2018|