ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την απόκτηση 2 οριζόντιων ιδιοκτησιών (οικιστικής χρήσης), διαμερίσματος ισογείου 192,18τμ και διαμερίσματος πρώτου ορόφου 199,25τμ. Οι ιδιοκτησίες αποτελούν μέρος ενός διατηρητέου κτίσματος ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, στη διασταύρωση των οδών Δαιδάλου 20 και Μονής Αστερίου 12-12Α, στην περιοχή της «Πλάκας». Το συνολικό τίμημα ανήλθε σε 640.000,00 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας

2018-03-20T10:45:06+00:00 Μάρτιος 19, 2018|