ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την απόκτηση διαμερίσματος, Α’ ορόφου, επιφάνειας 185,50τμ (με αποκλειστική θέση στάθμευσης υπογείου) καθώς και αποθήκης 17,40τμ. Οι ιδιοκτησίες βρίσκονται στην Παπαφλέσσα 47, στο Καστρί Νέας Ερυθραίας (Αττικής). Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε €240.000,00 και χρηματοδοτήθηκε από Ίδια Κεφάλαια

2018-03-15T15:31:44+00:00 Μάρτιος 15, 2018|