ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Intercontinental International ΑΕΕΑΠ («Εταιρεία») ανακοινώνει την υπογραφή δεσμευτικού προσυμφώνου απόκτησης του 100% των μετοχών της «ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ ΖΕΚΑΚΟΥ 18» (εφεξής ο «Στόχος»), στην οποία ανήκει αυτοτελές αειφόρο κτίριο γραφείων υψηλής αισθητικής. Το μοντέρνο αυτό κτίριο ευρίσκεται στο Μαρούσι, στη συμβολή των οδών Νικολάου Ζεκάκου 18 και Κωνσταντίνου Καραμανλή. H κτιριακή του επιφάνεια είναι 3,589τ.μ. και έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο 2.136τ.μ. Κατά την κατασκευή του εφαρμόστηκε βιοκλιματικός σχεδιασμός και πλήθος στρατηγικών αειφορίας. Ολοκληρώθηκε το 2010 και διαθέτει, μεταξύ άλλων, φυτεμένο δώμα (450τ.μ.), οικολογικό κήπο, πολλαπλά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού καθώς και όλα τα σύγχρονα γραφειακά συστήματα. Είναι πλήρως εκμισθωμένο σε πολυεθνική εταιρία. Το συμφωνηθέν τίμημα, για την απόκτηση του ακινήτου, ανέρχεται σε €7.500.000, ενώ θα γίνει προσαρμογή του ποσού πληρωμής για τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του Στόχου. Η συναλλαγή προβλέπεται ότι θα ολοκληρωθεί το Μάϊο του 2018, με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου μεταβίβασης μετοχών του Στόχου, και θα χρηματοδοτηθεί από τα Ίδια Κεφαλαία της Εταιρείας.

2018-03-14T15:03:30+00:00 Μάρτιος 14, 2018|