ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την απόκτηση καταστήματος 2 επιπέδων επιφάνειας 218τ.μ. και αποθήκης 3τ.μ., στο Κολωνάκι, επί της Σπευσίππου 7 (Αθήνα). Το τίμημα αγοραπωλησίας της ιδιοκτησίας, αντικειμενικής αξίας 1.692.456,00 ευρώ, ανήλθε σε 550.000,00 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

2018-03-12T17:40:09+00:00 Μάρτιος 12, 2018|