ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προέβη στην πώληση ενός διαμερίσματος 2ου ορόφου 194 τ.μ., μαζί με  παρακολούθημα υπογείου, επί της διασταύρωσης των Λ. Βασ. Σοφίας 53 και Μαρασλή 1 στο Δήμο Αθηναίων. Το τίμημα ανήλθε σε €500.000,00. Η εκτιμηθείσα αξία, από τους ανεξάρτητους ορκωτούς εκτιμητές της Εταιρείας, είναι €490.000,00. Η συναλλαγή έχει ως αποτέλεσμα την πραγματοποίηση κεφαλαιακών κερδών ύψους €130.000,00.

2018-02-23T18:39:23+00:00 Φεβρουάριος 23, 2018|