ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι απέκτησε ένα γωνιακό διαμέρισμα 2ου ορόφου 194 τ.μ., καθώς και αποθήκη υπογείου (παρακολούθημα).

Η εν λόγω ιδιοκτησία – αντικειμενικής αξίας 668.363,00 ευρώ – ευρίσκεται σε πολυτελή πολυκατοικία στον Δήμο Αθηναίων, επί της διασταύρωσης των Λ. Βασιλίσσης Σοφίας 53 και Μαρασλή 1. Το τίμημα ανήλθε σε 370.000,00 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από ίδια κεφάλαια.

 

 

2017-12-15T14:40:05+00:00 Δεκέμβριος 15, 2017|