ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (« η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην απόκτηση ενός διαμερίσματος/γραφείου 3ου ορόφου επί της Ρηγίλλης 26 στο Δήμο Αθηναίων, έναντι τιμήματος 750.000,00 ευρώ. Η ιδιοκτησία έχει επιφάνεια 217 τετραγωνικά μέτρα και αντικειμενική αξία 913.743,00 ευρώ. Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε από Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας.

2017-11-23T15:07:54+00:00 Νοέμβριος 23, 2017|