Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/οικονομικές εξελίξεις στην εταιρία

Ανακοίνωση σχετική με επιχειρηματικές/οικονομικές εξελίξεις στην εταιρία

Η Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι προχώρησε στην απόκτηση ενός γωνιακού και πολυτελούς κτιρίου γραφείων και καταστημάτων, συνολικής επιφάνειας 2.574,81 τ.μ., έναντι συνολικού τιμήματος ενός εκατομμυρίου επτακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων ευρώ (1.741.000,00 ευρώ). Η επένδυση χρηματοδοτήθηκε από τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. Το ανεξάρτητο και αυτοτελές αυτό κτίριο βρίσκεται στον Ν. Κόσμο, επί της Λ. Βουλιαγμένης 115-117 και Ηλία Ηλιού. Είναι μοντέρνας αρχιτεκτονικής και ανεγέρθηκε το 2011, με υψηλές προδιαγραφές και ποιοτικά υλικά, σε οικοπεδική έκταση προβολής, επιφανείας 460 τ.μ.. Είναι πλήρως εκμισθωμένο στην μισθώτρια «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.». Η αρχική ετήσια μισθωτική απόδοση της επένδυσης είναι 9,30%.

2017-06-09T14:06:54+00:00 Ιούνιος 9, 2017|