Δείτε το πληροφοριακό δελτίο για την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 7/4/2017 πατώντας εδώ.